Pácienseknek
Szakrendelések
Események
Projektjeink (EFI)
Ügyeletek
Közérdekű adatok
Térítéses szolgáltatások
Kapcsolat
FőoldalEFI Szolgáltatások Iskolai Egészségfejlesztési komplex program

Iskolai Egészségfejlesztési komplex program

2019. 04. 10.

A TIE az egészség megőrzését, fejlesztését, a betegségek hatékony megelőzését, az egészségtudatos magatartást és az egészségismereten alapuló szemléletet elősegítő iskolai tennivalók összefoglaló neve. A TIE a köznevelésre vonatkozó jogszabályokban 2012 óta előírásként szerepel, de számos egyéb vonatkozó jogszabály is támogatja.

Iskolai Egészségfejlesztési komplex program

Az iskolai egészségfejlesztés (=a tanulók egészségben nevelése) akkor hatékony, ha teljes körű. Az iskolai egészségfejlesztés folyamata - a pedagógusok képzésétől, az óvodáskort követő évektől a felnőttkor küszöbéig - része lesz a tanulók iskolán belüli életének. Hogy miért az iskola a színtér? Ez az időszak az emberi életminőség, egészségmagatartás szempontjából meghatározó, mint például az önismeret, a felelősségtudat, a konfliktuskezelés. Ezekben az években folyamatosan alakul az egyéni értékrend. Az iskolai életben megfigyelhető, hogy érvényesül-e vagy háttérbe szorul-e az egészség, mint cselekvésorientáló tényező. Jól érzékelhető az egyes értékek közötti hierarchikus viszony, vagyis hogy mely értékek dominálnak egy-egy döntés meghozatalánál.

2004-től minden iskolában kidolgozták és rendelkezésre kell, hogy álljon egy helyi sajátosságokra épülő egészségfejlesztési stratégia. A NAT kiemelt fejlesztési feladatai között hangsúlyos szerepet kap az egészséges életmódra nevelés.

Az iskola minden dolgozója, tanulója és helyi egészségfejlesztésben érintett szervezetek részt vesznek az Iskolai Egészségfejlesztésben, hiszen az irányított módon történő egészségnevelés folyamatában hatást gyakorolnak az étkezés körülményei, a higiéniás viszonyok, az iskolai konfliktusok kezelése, az iskolai, illetve az iskolában dolgozó szakemberek munkavégzési morálja, a pedagógusok mentális állapota, valamint a tanulók egyéni motivációja.

Közvetlen célunk az, hogy a tanulók a felnőttkor küszöbét elérve képesek legyenek átlátni a saját lehetőségeiket és felelősségüket életvitelük alakításában. Felnövőben van már a Z-generáció, a világ első globális és digitális nemzedéke. Mint minden új generáció megjelenése, ők is változásokat fognak elindítani a különböző társadalmi rendszerekben. Azonban az egészséges személyiségfejlesztésükben lehetőségünk, felelősségünk adódik arra, hogy olyan készségek, képességek felismerésével, előre hozatalával ismertessük meg a tanulókat, amire a digitális világ még nem ad lehetőséget.

Iskolai Egészségfejlesztés folyamata:

 1. Pedagógusok és iskola keretein belül működő szociális szakemberek képzése: a helyi sajátosságok felmérése után, meghatározó feltétel a jól felkészült pedagógus, aki vezeti az oktatási, nevelési és szociális szakdolgozókból megalakult egészségfejlesztési teamet
 2. Iskolai Egészségfejlesztési-Mentális elsősegélynyújtó kapuőr team megalakítása
 3. Tanórák keretében, és tematikus egészségnapokon való tanulói foglalkozások

Szakértői együttműködő partnereink:

 • Budapest III. kerületi KEF
 • KÉK Pont Alapítvány
 • Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ
 • Óbudai Védőnői Szolgálat

Együttműködő partnereink:

 • Aquincum Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános iskola
 • Bárczi Géza Általános Iskola
 • Csillaghegyi Általános Iskola
 • Fodros Általános Iskola

Pedagógus-képzés programelemei:

 • Munkahelyi egészségfejlesztés
 • Dohányzás rászokás megelőzés
 • Kamaszszerhasználat prevenció
 • Viselkedési devianciák
 • Egészséges táplálkozás, egészséges életmód

Iskolai Egészségnapok tematikus programelemei:

 • Egészségügyi szűrések
 • Egészségfejlesztő előadások
 • Okostányér
 • Táplálkozási tanácsadás
 • Higiéniás tanácsadás
 • Egészségfejlesztő interaktív programok

További híreink

Dohányzás leszokás támogató program
2021. 06. 18.
Dohányzás leszokás támogató program
Bővebben »
Ne higgy el mindent, amit gondolsz - 9 hetes meditáció tanfolyam
2021. 05. 10.
Ne higgy el mindent, amit gondolsz - 9 hetes meditáció tanfolyam
Bővebben »
Szent Margit Rendelőintézet © 2024 - Minden jog fenntartva
ikon helyzet hoverikon telefon hover
Akadálymentes
Szöveg növelése
Szöveg csökkentése
Szürkeárnyalatos
Magas kontraszt
Negatív kontraszt
Világos háttér
Linkek aláhúzása
Olvashatóbb betűtípus
Visszaállítás

TÁJÉKOZTATÁS ADATKEZELÉSRŐL

Tisztelt Pácienseink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2024. május 01. napjától a Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. egészségügyi szolgáltatási és ezzel összefüggő adatkezelési feladatait (változatlan célok és jogalapok mellett) a Szent Margit Rendelőintézet vette át. Az átalakulás, illetve az adatkezelő személyében beállt változás az egészségügyi ellátás folyamatosságát nem érinti, az a megszokott módon és környezetben biztosított továbbra is.